748

Основні теоретичні установки Роршаха

Основні теоретичні установки Роршаха полягали в наступному.

Якщо людина оперує всією плямою повністю, значить, вона здатна сприймати основні взаємозв’язки і схильна до систематизованого мислення. Якщо фіксується на дрібних деталях, значить, вона прискіплива і дріб’язкова, якщо на рідкісних – значить, схильна до «надзвичайного» і здатна до загостреної спостережливості. Відповіді на білий фон, на думку Роршаха, свідчать про наявність опозиційної установки: у здорових людей – про схильність до дискусій, про впертість і свавілля, а у психічно хворих – про негативізм і дивацтва в поведінці. У всіх цих трактуваннях простерігається тенденція до прямих аналогій і думка про однозначність способу бачення і характеру мислення. Бачиш всякий дріб’язок – значить педант, бачиш не самі плями, як більшість людей, а прилеглий білий фон – значить і мислиш нетрадиційно.

Здатність до чіткого сприйняття форми плям Роршах вважав індикатором стійкості уваги і одним з найважливіших ознак інтелекту. Відповіді по руху, що виникають при сприянні уявлень про перш бачених чи випробуваних самим суб’єктом рухах, він розглядав як показник інтелекту, міру внутрішнього життя (інтраверсії) та емоційної стабільності. Велика кількість колірних відповідей він розцінював як прояв емоційної стабільності.

Співвідношення відповідей по руху і кольору Роршах назвав «типом переживання». Переважання відповідей по руху він пов’язав з інтраверсивним типом переживання, переважання колірних відповідей – з екстратензивним. Головну відмінність интраверсії від екстратензії він вбачав в більшій залежності від внутрішніх переживань, ніж від зовнішніх вражень.

Приділивши особливу увагу особливостям сприйняття плям, Роршах порівняно мало зупинявся на тому, які саме об’єкти вбачалися в них. Він вважав, що змістовна сторона відповідей лише випадково відображає переживання піддослідних.

Незважаючи на те, що і по теперішній час немає завершеної теорії, яка зв’язує особливості інтерпретації стимулів з особистісними характеристиками, валідність тесту доведена численними дослідженнями. Спеціальними дослідженнями 80-90 рр.. підтверджена і висока ретестова надійність як окремих груп показників тесту, так і методики в цілому. Розвиток тесту Роршаха призвів до появи шести найбільш відомих у світовій практиці психодіагностичних схем аналізу отриманих результатів, які мають як формальні, так і інтерпретативні відмінності. Відомі тести «чорнильних плям», розроблені за зразком тесту Роршаха, його модифікації для проведення групового обстеження.

Після смерті автора методики подальший розвиток тест Роршаха отримав у США, де, починаючи з 30-х років, інтерес до нього почав рости, і він став набувати популярності. Усього в США було сформовано 5 основних підходів до використання тесту Роршаха.

Перші два підходи були створені С. Беком і М. Гертцом, які дотримувалися традиційного роршаховского погляду на цю методику. Основне значення ці дослідники надавали стандартизації тестування і збору даних методом Роршаха.

Наступний відомий підхід, запропонований Б. Клопфером, був заснований на психоаналітичній інтерпретації формальних характеристик відповіді випробуваного.

Ще одна система використання тесту (система З. Піотровського) була орієнтована на дослідження методом Роршаха неврологічних хворих з органічною патологією головного мозку.

Черговий психоаналітичний підхід до використання тесту Роршаха був розроблений Д. Рапапортом. Його ідеї щодо тесту Роршаха були розвинені Р. Боярином, який представив першу спробу інтерпретації змісту відповідей з точки зору психодинаміки особистості випробуваного.

У Європі найбільш великим вченим, що працювали з тестом Роршаха, був Е. Бохм. На жаль, в 70-і роки подальше систематичний розвиток Європейської школи щодо використання тесту Роршаха практично припинився.

Читайте також: